Hoe gebruiken wij cookies

Assen-Alert! maakt gebruik van cookies op de websites van assen-alert.nl. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van onze websites worden meegestuurd naar je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. We gebruiken op deze wijze twee types cookies:

Functionele cookies

We maken in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de Assen-Alert! websites te laten werken. Zonder cookies is bijvoorbeeld het inloggen op de websites niet mogelijk.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van onze website, maken we gebruik van Google Analytics. Aan de hand van de gegevens die met analytics cookies worden verzameld, kunnen we aanpassingen doorvoeren op onze website. Voor deze statistieken gebruiken wij gegevens zoals cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het adres van jouw internetdienstverlener
  • De navigatieprogramma’s die je gebruikt (zoals Internet Explorer, Google Chrome, Firefox of Safari)
  • Het tijdstip en de duur van jouw bezoek
  • Welke pagina’s je hebt bezocht

Cookie-instellingen

Bij je eerste bezoek aan de websites van Assen-Alert! wordt de mogelijkheid geboden om de cookies van onze websites te weigeren. Je kan je keuze altijd wijzigen door te klikken op de knop ‘Delete Cookies’ onderaan de pagina.

Verwijderen van cookies via je web browser

Je kan je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kun je alle cookies verwijderen die in je browser zijn geplaatst. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. Je moet er rekening mee houden dat het verwijderen of blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen op de websites van Assen-Alert! niet (optimaal) meer werken.


How we use cookies

Assen Alert! uses cookies on the websites of assen-alert.nl. Cookies are small pieces of (textual) information sent to your browser when you visit our websites and then stored on the hard disk or in the memory of your computer, tablet or mobile phone. 
We use two types of cookies:

Functional cookies

Functional cookies are necessary to be able to offer the visitors of our websites the best experience. Without these cookies, not all elements of the Assen-Alert! web sites can be loaded.

Analytical cookies

Analytical cookies are used to view the quality and effectiveness of our website. For example, this allows us to see how many visitors we have on the website and what pages they visit. We use this information to analyze and improve our website. We use Google Analytics to collect statistics about the use of our website. Based on the data collected with analytical cookies, we can make changes to our website to improve your experience. We use data such as cookies, log files and javascript code on the pages to collect these statistics. This concerns the following data:

  • The address of your internet service provider
  • The navigation programs you use (such as Internet Explorer, Google Chrome, Firefox or Safari etc.)
  • The time and duration of your visit
  • Which pages you have visited.

Cookie settings

On your first visit to the Assen-Alert! websites the possibility is offered to accept cookies from our websites. After accepting, you can always change your choice by clicking on the "Delete cookies" button at the bottom of the page.

Deleting cookies through your browser

You can set your browser to not accept cookies. You can also delete all cookies that are placed in your browser. Consult the help function of your browser to see how you can delete cookies. Please take into account that the removal or blocking of cookies may result in certain parts of the Assen-Alert websites! no longer functioning optimally.